Biznese
115 Shikime

Dijari SHPK

Fusha e aktivitetit primar:
F (41 – 43) Ndërtimtari
Kodi i aktivitetit primar sipas NACE 2: 4120
Viti i themelimit: 2014
e-maili: zariqi@gmail.com
Komuna: Vushtrri
Adresa: Vushtrri, Haxhi Zeka
Numri i regjistrimit (NUI, NF, NR, ID): 810196388
Whatsapp: +383 44 495 495
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044559085626

Ç`FARË BËJMË NE?

Sekreti i cilësisë në ndërtim është profesionalizmi dhe ekspertiza arkitektonike

Klientët tanë janë një nga pjesët themelore të procesit të projektimit dhe ndërtimit proces ky që konsiston në montimin ose ndërtimin e infrastrukturës duke aplikuar disa koncepte që na mundësojnë të jemi shumë unik në këtë industri:

Një kombinim unik i inxhinierisë dhe ndërtimit.

Zhvillimi i hapësirës së ëndrrave të klientëve tanë për hapësirat e banimit apo për biznesin e tyre.

Ndërtim dhe projektim i objekteve që tani janë ikonike.

Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore, Primarë, Përgatitja e vendpunishtes, Sekondarë Instalime elektrike Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Instalime të tjera ndërtimore Punime suvatimi Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Punimet e kulmit (çatisë) Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishteve Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tregtia me shumicë e pijeve Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tregtia me shumicë jo e specializuar Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve (frutave te detit) në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ajror Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Aktivitetet e agjentëve dhe ndërmjetsuesve të sigurimit Aktivitetet e tjera ndihmëse të sigurimeve dhe fondeve pensionale Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Agjencitë e patundshmërive Manaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratës Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Aktivitet e agjencive të punësimit Aktivitetet e agjencive të punësimit të përkohshëm Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave Marrëdhëniet me jashtë Arsimi fillor Arsimi i mesëm teknik dhe profesional Aktivitetet mbështetëse arsimore Aktivitetet e përkujdesjes infermerike në shtëpi Aktivitetet në shtëpitë e tjera të kujdesit p.k.t. Aktivitetet e tjera të kujdesit social pa akomodim p.k.t. Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Aktivitetet e trupave dhe organizatave ndërkombëtare Aktivitetet e riparimit dhe shërbimet e tjera të menaxhimit të mbeturinave Zhvillimi i projekteve të ndërtimit
Biznese, Kategoria Platinium
Shtoje tek të favorizuarat
Raporto ndonjë abuzim
© 2023 Business Community of Kosova. All rights reserved.