Biznese
104 Shikime

PAVBIT shpk

Fusha e aktivitetit primar:
J (58 – 63) Informacion dhe komunikim
Kodi i aktivitetit primar sipas NACE 2: 5829
Viti i themelimit: 2020
e-maili: petrit@pavbit.com
Komuna: Prishtinë
Adresa: Rruga Shaip Spahia, pn
Numri i regjistrimit (NUI, NF, NR, ID): 811387069
Whatsapp: +38349747008
Facebook: ska

Kompania jonë ofron publikim të softuerëve, përpunim të të dhënave, hostimin e informacionit dhe aktivitete të lidhura me to

Publikimi i softuerëve të tjerë Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Web portalet Shërbimet e tjera të informacionit p.k.t Aktivitete juridike Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëve Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre Tregtia me pakicë e kompjuterëve, njësive periferike dhe softuerëve, në dyqane të specializuara Tregtia me pakicë e pajisjeve të telekomunikimit në dyqane të specializuara Aktivitete të telekomunikimit pa tela (wireless) Aktivitetet e tjera të telekomunikimit Aktivitetet e programimit kompjuterik Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Aktivitete të menaxhimit të instalimeve kompjuterike Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike
Biznese, Kategoria Silver
Shtoje tek të favorizuarat
Raporto ndonjë abuzim
© 2023 Business Community of Kosova. All rights reserved.