Biznese
95 Shikime

Techkos

Fusha e aktivitetit primar:
J (58 – 63) Informacion dhe komunikim
Kodi i aktivitetit primar sipas NACE 2: 6203
Viti i themelimit: 2017
e-maili: info@techkos.com
Komuna: Prishtinë
Adresa: Apollonia, Kalabri, Prishtine
Numri i regjistrimit (NUI, NF, NR, ID): 810066143
Whatsapp: +38349898580

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara.

Aktivitete të menaxhimit të instalimeve kompjuterike

Aktivitete të menaxhimit të instalimeve kompjuterike Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Web portalet Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale Instalime elektrike Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishteve Publikimi i softuerëve të tjerë Aktivitete të telekomunikimit pa tela (wireless) Aktivitetet e telekomunikimit satelitor Aktivitetet e tjera të telekomunikimit Aktivitetet e programimit kompjuterik Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike
Biznese, Kategoria Gold
Shtoje tek të favorizuarat
Raporto ndonjë abuzim
© 2023 Business Community of Kosova. All rights reserved.