Privat
132 Shikime

Blej Mire

Fusha e aktivitetit primar:
G (45 – 47) Tregti me shumicë dhe pakicë, riparim i mjeteve motorike, motoçikletave
Kodi i aktivitetit primar sipas NACE 2: 4791
Viti i themelimit: 2020
e-maili: une@blejmire.com
Komuna: Junik
Adresa: Junik
Numri i regjistrimit (NUI, NF, NR, ID): 811471143
Whatsapp: +38348666041
Facebook: https://www.facebook.com/blejmirecom

4791 Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit Primarë

4652 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre Sekondarë

4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera

4741 Tregtia me pakicë e kompjuterëve, njësive periferike dhe softuerëve, në dyqane të specializuara Tjera

4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera

4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera

4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera

6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera

8020 Shërbimet e sigurisë me ndihmën e sistemeve të sigurisë Tjera

4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera

4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera

4651 Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëve Tjera

4791 Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit Primarë 4652 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre Sekondarë 4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera 4741 Tregtia me pakicë e kompjuterëve, njësive periferike dhe softuerëve, në dyqane të specializuara Tjera 4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera 4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera 4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera 6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera 8020 Shërbimet e sigurisë me ndihmën e sistemeve të sigurisë Tjera 4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera 4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera 4651 Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëve Tjera
3% 5% 10%
Biznese, Kategoria Platinium
Shtoje tek të favorizuarat
Raporto ndonjë abuzim
© 2023 Business Community of Kosova. All rights reserved.